Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Πιστεύω εις ένα ευρώ... και καλή μας εβδομάδα!

Πιστεύω εις ένα Ευρώ,
Πατέρα, λαοκράτορα, ποιητήν ΔουΝουΤού και γης, δανειστών τε πάντων και φραγγάτων.
Και εις ένα Κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., τον Υιόν του Ευρώ τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων.
Δάνειο εκ δανείου, ευρώ αληθινόν εξ ευρώ αληθινού, τοκισθέντα, ου χαρισθέντα,
ομοούσιον τω ΔΝΤ, δι' ου τα πάντα οφείλετο.
Τον δι' ημάς τους χαχόλους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Βρυξελλώνκαι σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Ηλιθίου και Μαργαρίτας του Ανδρέα
και πρωθυπουργήσαντα.

Παραιτηθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια και παθόντα και ξεφτιλισθέντα.
Και ταξιδέψαντα στην Κόστα Ρίκα κατά τας γραφάς.
Και ανελθόντα εις τη σοσιαλισική διεθνή
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Βλακός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά λόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της μαλακίας ουκ έσται τέλος.
Και εις τον Παπαδήμα τον Άγιον, τον Κύριον, τον φοροοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πασόκ και ΝουΔού συγκυβερνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των εκδοτών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Γερμανίαν.
Ομολογώ μνημόνιο εις άφεσιν χρεών.
Προσδοκώ κούρεμα ιδιωτών.
Κι οφειλή του μέλλοντος αιώνος.


Αμήν.

Το παραπάτω κείμενο το λάβαμε με email μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό κυκλοφορεί, αλλά δε μπορέσαμε με τίποτα να αντισταθούμε στο να το κοινοποιήσουμε σε όσους περισσότερους χρήστες email μπορούσαμε!
Και η απορία που προκύπτει πάντα μετά την ανάγνωση τέτοιων κειμένων είναι: ΠΟΙΟΣ κάθισε και έγραψε αυτή την «προσευχή»; Πόσο χιούμορ μπορεί να διαθέτει κανείς ώστε να σκεφτεί αυτές τις ομοιοκαταληξίες σε ένα εξαιρετικά σύγχρονο κείμενο βασισμένο σε μία από τις πιο γνωστές προσευχές της Ορθόδοξης Θρησκείας;
Όποιος και να είναι τον ευχαριστούμε και σας κοινοποιούμε την έμπνευσή του για καλό ξεκίνημα μιας εβδομάδας δύσκολης, με αποκορύφωμα την τελευταία της ημέρα...
Καλή εβδομάδα!

by Βανίλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου